технологија индукционог система грејања ПДФ

Преглед технологије индукционог грејања 1. Увод Сви примењени системи ИХ (индукционо грејање) су развијени применом електромагнетне индукције коју је први открио Мицхаел Фарадаи 1831. Електромагнетно индукционо грејање односи се на феномен којим електрична струја ствара затворени круг флуктуација струје у другом колу постављеном поред ... opširnije

Теорија индукционог грејања ПДФ

ИНДУКЦИЈСКО ГРИЈАЊЕ први пут је забележено када је утврђено да се топлота производи у намотајима трансформатора и мотора, као што је поменуто у поглављу „Термичка обрада метала“ у овој књизи. Сходно томе, проучавана је теорија индукционог загревања како би се мотори и трансформатори могли изградити за максималну ефикасност минимизирањем губитака у грејању. Развој … opširnije