Примена индукционе пећи за топљење алуминијума

Примена индукционе пећи за топљење алуминијума Пећ за топљење, дизајнирана као индукциона пећ са каналом, има укупни капацитет држања од 50 т и корисну изливну тежину од највише 40 т. Снагу топљења производе четири индуктивитета постављене под дефинисаним углом на дну пећи са укупним прикључним оптерећењем од 3,400 кВ. … opširnije