Основе индукционог грејања ПДФ

Индукционо грејање је основни физички принцип

Карактеристике индукционог грејања
• Висока температура у радном комаду (у већини
случајеви).
• Висока густина напајања за кратко време загревања
(у многим апликацијама).
• Висока фреквенција (у многим апликацијама).
• Термички извори се налазе унутар обратка.

Основе индукционог грејања

Основе индукционог грејања.пдф