Технологија индукционог обликовања челичне плоче

Технологија индукционог обликовања челичне плоче

Техника загревања троугла помоћу гасног пламена користи се за деформисање челичне плоче у бродској конструкцији. Међутим, у процесу грејања пламеном, извор топлоте је често тешко контролисати и делови се не могу ефикасно деформисати. У овој студији развијен је нумерички модел за проучавање технике загревања троугла са више контролисаним извором топлоте високофреквентног индукционог загревања и за анализу деформације челичне плоче у процесу грејања. Да би се поједноставиле бројне сложене путање технике загревања троугла, предлаже се ротациони пут индуктора, а затим се предлаже дводимензионални кружни модел уноса топлоте. Анализирани су проток топлоте и попречно скупљање у челичној плочи током загревања троугла са индукционом топлотом. Резултати анализа се упоређују са резултатима експеримената како би се показало добро
договор. Модели извора топлоте и термо-механичке анализе предложени у овој студији били су ефикасни и ефикасни за симулацију технике загревања троугла у обликовању челичних плоча у бродоградњи.

Технологија индукционог обликовања челичне плоче