Аутоматско Индукцијско ковање видеа

Видео за Индукцијско ковање Индукционог ковања пећи са потпуно аутоматским системом за увлачење